UČITAVANJE...

Napravi svoj poslovni plan!

Poslovni plan je putokaz u budućnost i bez obzira na to koliko je on točan, njegova najveća snaga leži u pokušaju predviđanja budućih događaja. Napisan poslovni plan sa nekoliko mogućih scenarija budućnosti kompanije daje veće izglede da tu budućnost i dočekate.

PlanUp ima prvenstveno edukativnu funkciju. Ispunjavanjem sljedećih dvadesetak koraka ćete dobiti okvirnu analizu u obliku poslovnog plana kako biste bolje razumjeli što je sve potrebno za isti te da preispitate svaki detalj vaše ideje.

Svaki ispunjeni korak se automatski sprema te u bilo kojem trenutku možete zatvoriti ovu aplikaciju i nastaviti kada vam to najviše odgovara, na istom uređaju.

ZAPOČNI UPITNIK

Ime i prezime

U praksi se podaci o poduzetniku ispunjavaju kao kraći životopis poduzetnika koji pokreće ili je nositelj postojećeg poslovanja. Ukoliko se radi o partnerstvu, piše se životopis oba partnera, te njihove uloge u poslovanju tvrtke.

U životopisu treba staviti naglasak na poslove koje je poduzetnik do sada obavljao (kao dokaz znanjima i vještinama koje je poduzetnik stekao), te na obrazovanje (najviše završeno obrazovanje i dodatna usavršavanja). Vodite računa navesti sljedeće podatke: iskustva na sličnim poslovima i bivše poslodavce, priznanja i diplome koje su ostvarene u dosadašnjem radu, poznavanje stranih jezika, poznavanje rada na računalima i sl.

KORAK

Email adresa

Upišite email adresu kako biste primili gotovu analizu ispunjenih podatka na email.

Analiza je okvirna te automatski generirana temeljem podataka koje ćete upisati u narednim koracima.
KORAK

Naziv tvrtke

Prvi korak u stvaranju firme je registracija imena. Kod odabira treba uzeti u obzir da će biti često i stalno korišteno, pa stoga ime treba biti kratko i lako razumljivo.

U ovom koraku uz naziv projekta/tvrtke nije potrebno dodavati d.o.o. ili slične nastavke.

Ime tvrtke može biti na bilo kojem jeziku Europske unije te na latinskom, grčkom ili mrtvom jeziku. Odabrano ime se ne smije već biti u uporabi, odnosno ne smije ga nositi neko drugo trgovačko društvo. Kod obrta naziv sadrži, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Naziv tvrtke treba biti jedinstven tako da ne dolazi do zabuna među tvrtkama sa sličnim (istim) nazivima.

Dobro je pripremiti nekoliko naziva tvrtke u slučaju da prvi zamišljeni bude odbijen.

KORAK

Kratki opis projekta

Ovdje ukratko opišite svoju poduzetničku ideju. Osvrnite se na sljedeće:

 • detaljan opis proizvoda/usluge i opis djelatnosti kojom će se tvrtka baviti
 • za koga je namijenjena - grupe korisnika kojima želite prodati svoj
 • proizvod/uslugu, kako ćete privući korisnike, kako ćete ih zadržati i kako svoju ciljnu skupinu povećati
 • što sve treba za realizaciju ideje - kakav poslovni prostor vam je potreban, potrebna oprema, materijal/sirovine
 • koji su ključni partneri za realizaciju (dobavljači i sl.)

KORAK

Oblik pravnog subjekta

Naziv trgovačkog društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva.

U ovom koraku odaberite jedan od ponuđenih oznaka trgovačkog društva.

 • d.o.o.
  (društvo s ograničenom odgovornošću)
  Temeljni kapital je 20.000,00 kn dok troškovi osnivanja oko 6.000,00 kn. Vrijeme potrebno za osnivanje od 3 do 7 dana.
   
 • j.d.o.o.
  (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću)
  Temeljni kapital je 10 kn, troškovi osnivanja oko 1.000 kn.
   
 • obrt
  Obrt može obavljati i fizička osoba. Temeljnog kapitala nema, troškovi osnivanja su do 1.000 kn.
   
 • d.d.
  (dioničko društvo)
  Legalni oblik poduzeća čija je vlasnička glavnica podijeljena na jednake dijelove - dionice.
Za sve ostale informacije potražite stručno savjetovanje u Hitro.hr uredima, besplatnog servisa FINA-e.

KORAK

Početno ulaganje

Novac potreban za pokretanje vašeg poslovnog poduhvata.

Poduzetnik u ovoj fazi poslovnog planiranja treba imati viziju koliko mu treba novaca za početno ulaganje. Početno ulaganje se sastoji od ulaganja u osnovna i u obrtna sredstva (poslovni prostor, oprema / strojevi, namještaj, informatička oprema, softver, licence i sl.). Svakako treba imati na umu početno ulaganje u materijal i sirovinu potrebnu za proizvodnju proizvoda/usluge, osnivačke troškove i slično.

Kao pripremu za ovaj korak, potrebno je napraviti te ispuniti tablicu poput dolje priložene, te sveukupni iznos upisati u polje POČETNO ULAGANJE.

Izvori početnog kapitala su: vlastita novčana sredstva, krediti, leasing, poslovni anđeli, posudba, državne potpore i poticaji.

Cilj ovog koraka je prikupiti informacije o raznim opcijama u procesu koji poduzetnik mora proći da bi došao do financijskih sredstava za pokretanje svoga posla.

Osobna ušteđevina: primarni izvor kapitala za početnike dolazi iz njihove osobne ušteđevine i ostalih oblika financiranja osobne prirode.

Posudba: mnogi poduzetnici do svojeg početnog ulaganja dolaze upravo na ovaj način. Često se novac u ovakvim slučajevima posuđuje bez kamate ili s vrlo niskom kamatnom stopom, koja mnogo znači početniku.

VC (Venture Capital) i Poslovni Anđeli: ovakve kompanije ili pojedinci pomažu u rastu drugih poduzeća u zamjenu za udio u vlasništvu.

Rizici vezani uz pozajmice: kako biste lakše došli do pozajmice, morate imati dobar poslovni plan s analizom tržišta, predviđanjima prodaje i financijskim analizama. Također morate imati određene garancije za dobivanja zajma.

KORAK

Gospodarski sektor

U ovom dijelu Poslovnog plana treba odabrati djelatnost kojom će se tvrtka baviti.

Većina poduzetnika se odluči za djelatnost za koju posjeduje potrebna znanja i vještine ili netko od članova njihove obitelji.

KORAK

Očekivani mjesečni prihod

Upišite očekivani prihod za prvi mjesec poslovanja vaše tvrtke.

Prvi korak je izrada plana prihoda i projekcija prodaje proizvoda po razdobljima. Pri planiranju prodaje preporučljivo je za prvu godinu prikazati kretanja po mjesecima, a za ostale godine samo godišnju vrijednost. Nužno je voditi računa o sezonskim oscilacijama u prodaji, kao i o činjenici da u početku poslovanja nije moguće ostvariti puni kapacitet proizvodnje (zbog uhodavanja proizvodnje, ali i zbog probijanja proizvoda na tržište koje neće na početku imati punu potražnju).

Kod analize tržišta prodaje možete koristiti podatke Hrvatske gospodarske i obrtničke komore, statističke podatke, žute stranice i različite baze podataka. Prema svim tim podacima i planu prodaje ocijenite proizvodne kapacitete i prihode koje možete ostvariti.

Kao pripremu za ovaj korak, potrebno je izraditi pojednostavljeni cjenik proizvoda/usluga, s jediničnim cijenama za svaki pojedini proizvod/uslugu ili grupe proizvoda/usluga. Nakon toga, a temeljem analize tržišta potrebno je predvidjeti mjesečnu količinu prodaje.

KORAK

Očekivani rast prihoda

Upišite očekivani prosječni mjesečni rast u postocima.

Pomoću tog podataka će se generirati tablica rasta prihoda kroz prvu poslovnu godinu.

KORAK

Trošak djelatnika

Upišite iznos prosječne mjesečne plaće za sve djelatnike u NETO iznosu.


* NETO je iznos koji zaposlena osoba prima na svoj tekući račun.
* BRUTO je ukupan iznos troška djelatnika. To uključuje mirovinsko, zdravstveno osiguranje, porez, prirez, prijevoz i ostale troškove doprinosa.

Informacije o minimalnim bruto plaćama, kao i prosječnim plaćama u pojedinim djelatnostima možete saznati u Udruženjima obrtnika, knjigovodstvenim servisima i sl.

Broj zaposlenih po kvalifikacijama i godinama poslovanja ovisi o opsegu djelatnosti za koju ste se odlučili. Nakon analize potrebnih kadrova određuje se broj djelatnika u prvom mjesecu.

Izravan trošak zaposlenih radnika su njihove bruto plaće. Pri obračunu bruto plaća dolazi se do informacije o neto plaći, svim davanjima i doprinosima, te eventualno drugim primanjima putem isplata bruto plaća. Kad obračunate mjesečnu bruto plaću ujedno dobijete i godišnju bruto plaću.

KORAK

Broj djelatnika u početku

Upišite očekivani broj zaposlenih djelatnika u prvom mjesecu poslovanja.

Ponekad poduzetnik nema namjeru zapošljavati djelatnike, jer u početku može sam obavljati djelatnost. Ako poduzetnik ima namjeru zapošljavati djelatnike mora unaprijed odrediti koju stručnu spremu trebaju posjedovati, koje će poslove obavljati, hoće li biti zaposleni na određeno ili neodređeno vrijeme, te koliku će mjesečnu plaću imati. Prije zapošljavanja djelatnika poduzetniku preporučujemo raspitati se na Zavodu za zapošljavanje o programima sufinanciranja zapošljavanja pojedinih skupina nezaposlenih.

KORAK

Ukupan broj djelatnika

Upišite očekivani broj zaposlenih djelatnika do kraja godine poslovanja.

Pomoću tog podataka će se generirati tablica rasta zaposlenih i troškova kroz prvu poslovnu godinu.

KORAK

Trošak promocije

Upišite budžet za prvu poslovnu godinu troškova promocije.

Marketing plan je dio poslovnog plana u kojem se koriste oblici komuniciranja s tržištem koji će najbolje pripomoći ostvarivanju planirane prodajne strategije. Marketing predstavlja obavljanje poslovnih aktivnosti koje usmjeravaju tok roba i usluga od proizvođača do potrošača ili korisnika.

KORAK

Početak promocije

Upišite mjesec kada krećete s ulaganjem u promociju, od 1 do 12 za prvu godinu poslovanja.

Pomoću tog podataka će se generirati tablica ulaganja kroz prvu poslovnu godinu.

KORAK

Operativni troškovi 1/5

Operativni troškovi poslovanja kreću s ostvarivanjem prihoda. Uložili ste sredstva, nabavili sve što vam je potrebno za početak poslovanja i sad kreće ostvarivanje prihoda, ali i operativnih troškova.

Upišite okvirni trošak nabave ulaznog materijala/sirovina (ukoliko je primjenjivo) potrebne za proizvodnju predviđene količine proizvoda/usluge u poglavlju Očekivani mjesečni prihod.

Pomoću tog podataka će se generirati tablica operativnih troškova kroz prvu poslovnu godinu.

KORAK

Operativni troškovi 2/5

Upišite okvirnu cijenu troška režija za jedan mjesec poslovanja (struja, voda, plin, telefon, internet i slično).

Pomoću tog podataka će se generirati tablica operativnih troškova kroz prvu poslovnu godinu.

KORAK

Operativni troškovi 3/5

Upišite okvirnu cijenu troška najma prostora za jedan mjesec korištenja.

Trošak prostora ne mora nužno postojati ukoliko već posjedujete isti, u tom slučaju upišite "0". Pomoću tog podataka će se generirati tablica operativnih troškova kroz prvu poslovnu godinu.

KORAK

Operativni troškovi 4/5

Upišite okvirnu cijenu knjigovodstvenih usluga za jedan mjesec korištenja.

Cijena se temelji na potrebama vaše tvrtke, za što precizniji izračun konzultirajte se s knjigovodstvenim servisom.

Početni iznosi se kreću od 300 kn za tvrtku bez djelatnika i vrlo malim brojem izdanih računa mjesečno, do nekoliko tisuća kuna, ovisno o broju djelatnika, djelatnošću kojom se bavite i mnogim drugim aspektima.

Pomoću tog podataka će se generirati tablica operativnih troškova kroz prvu poslovnu godinu.

KORAK

Operativni troškovi 5/5

U ostale troškove zbrojite neke od sljedećih mjesečnih troškova, primjenjivih za vašu poduzetničku ideju:
 • komorski doprinos
 • komunalna naknada
 • trošak sanitarne analize (ugostiteljstvo)
 • ZAMP (zaštita autorskih prava - ugostiteljstvo)
 • uredski materijal
 • higijenske potrepštine
 • osiguranje
 • trošak zakupa servera, održavanje web stranica i softvera
 • trošak službenih putovanja
 • trošak goriva
 • trošak sitnog inventara
 • trošak prijevozničkih usluga
 • trošak špediterskih usluga
 • trošak vanjskih usluga potrebnih za realizaciju vašeg proizvoda/usluge (ukoliko je primjenjivo)
 • ostalo

KORAK

Uspješna analiza!

Uspješno ste prošli sve korake. Ubrzo će se generirati okvirna analiza koja bi vam trebala pomoći u shvaćanju što je sve potrebno za kvalitetan poslovni plan ali i uspješan projekt.
Analiza vašeg projekta odnosno poslovni plan očekujte na e-mail adresi s početka ovog upitnika:

Za bilo kakva pitanja slobodno se uputite na HITRO.HR, besplatan servis FINA servisa gdje možete dobiti konzultanta koji će vas uputiti u detaljan proces otvaranja tvrtke.

POČETAK