astronaut-icon

Grants & Subsidiaries

It wouldn't be possible without them <3
 • ISO Norme
 • SwitchFi
 • CEKOM

Naziv projekta:

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću u Exevio d.o.o.


Kratki opis projekta:

Unutar 12 mjeseci provedbe projekta planirana je provedba 3 osnovna elemenata projekta:

 1. Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja informatičkom sigurnošću prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja (ISO),
 2. Promidžba i vidljivost - Dizajn i izrada materijala, letaka i plakata projekta te
 3. Upravljanje projektom (Rad projektnog tima).


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti poduzetnika Exevio d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu uvođenjem međunarodno priznatih standarda upravljanja kvalitetom poslovanja i sigurnošću informacija, ISO normi 9001 i 27001, koji će doprinijeti poboljšanju učinkovitosti i efikasnosti poslovnih procesa, boljem povjerenju postojećih i novih klijenta te tako i povećanju prihoda od prodaje i plasmanu proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu.
Očekivani rezultat projekta je uveden i certificiran sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja informatičkom sigurnošću prema ISO normama (ISO 9001 i ISO 27001).

Ukupna vrijednost projekta:
217.475,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
147.883,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
od 31. siječnja 2020. godine do 31. siječnja 2021.


Kontakt za više informacija:

Exevio d.o.o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

Telefon: +385 95 222 1110

E–mail: contact@exevio.com


Europska unija

eu-flag

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Relevantne stranice:

Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva EXEVIO d.o.o.

Naziv projekta:

SwitchFi – bežična sklopka za rasvjetu


Kratki opis projekta:

Svrha projekta je prilagodba SwitchFi sustava zahtjevima tržišta te komercijalizacija rezultata istraživanja i daljnji razvoj inovativnih proizvoda kroz:

 • proširenje proizvodnih i ljudskih kapaciteta novoosnovanog poduzeća,
 • stvaranje realnih proizvodnih uvjeta za komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja,
 • optimizaciju troškova izrade inovativnih proizvoda te
 • povećanje prihoda od inovativnih proizvoda i izvoza znanjem intenzivnih proizvoda.

Unutar 12 mjeseci provedbe Projekta planirana je provedba 7 osnovnih elemenata projekta:

 • Prilagodba i dovršetak inovacije zahtjevima tržišta, uključujići testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod te optimizaciju
 • Dizajn proizvoda
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Priprema za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda na tržište
 • Promidžba i vidljivost
 • PM Upravljanje projektom i administracija


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Prilagodba SwitchFi sustava zahtjevima tržišta te komercijalizacija rezultata istraživanja i daljnji razvoj inovativnih proizvoda:

 • Prilagođen, dizajniran i završen SwitchFi proizvod u skladu sa zahtjevima tržišta
 • Pripremljena nulta serija SwitchFi proizvoda
 • Pripremljen sljedeći ciklus investiranja u materijalnu imovinu za daljnju optimizaciju proizvodnje, razvijen 1 novi proizvod i privučena dodatna sredstva financiranja kroz izlaganje na konferencijama
 • Provedene operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda na tržište
 • Ostvareni učinci i rezultati do kraja projekta


Ukupna vrijednost projekta:
1.105.323,75 kn

EU sufinanciranje projekta:
883.153,68 kn

Razdoblje provedbe projekta:
05/2017. – 05/2018.Kontakt osoba za više informacija:

Edi Budimilić,
E-mail: edi@exevio.com


Europska unija

eu-flag

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva EXEVIO d.o.o.

Naziv projekta:

Centar kompetencija za pametne gradove, KK.01.2.2.03.0004


Kratki opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt CEKOM (Centar kompetencija za pametne gradove) je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020..

Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se podiže kvaliteta života građana i posjetitelja, a omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje i pojačanu efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda.Exevio d.o.o. sudjeluje u projektima SMART CITY SURINMO i SMART CITY MODESTY:

 • SMART CITY SURINMO – optimiziranje prometnih tokova u uvjetima niskougljične mobilnosti (e-punionice) i izrada modela centralnog praćenja, analize i dijeljenja ključnih informacija o prometu (e- znakovi i e-raskrižja).
 • SMART CITY MODESTY – prikupljanje podataka u realnom vremenu u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja.


Ukupna vrijednost projekta:
149.631.384,15 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
95.357.525,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
od 01. ožujka 2020. godine do 01. ožujka 2023. godine


Kontakt osoba za više informacija:

Exevio d.o.o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka
Telefon: +385 95 222 1110
E-mail: contact@exevio.com


Europska unija

eu-flag

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Relevantne stranice:
Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva EXEVIO d.o.o.

tech-support